अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्वरोजगार प्रर्वद्धनका कार्यक्रम

नमस्कार !!
यस Yes Helping Hands ले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सँग सहकार्य गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आजसम्मको तथ्याङ्क संकलन र वस्तुस्थितीको जानकारी लिई उहाँहरुको क्षमता प्रष्फुटन तथा अभिवृद्धि, स्वरोजगार तथा रोजगारीका निमित्त विभिन्न निःशुल्क सिपमुलक तालिमहरु अनलाइन माध्यमबाट गराउन गईरहेको कुरा यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहान्छौँ । यस “Status of People With disability in Nepal 2020” नामक अध्यायन र यसका उदेश्यहरु पुरा गर्न तलका प्रश्नहरुको उत्तर दिई सहयोग गरिदिनुहोला ।


राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लोगो

Select Language
Nepali | English
© 2021 yeshelpinghands.org